Sumitomo Drive Europe

SEISA  I  SHI Japan  I  SHI Americas  I  SHI Korea    

Om oss  |  News & Events  |  Karriär  |  Kontakta oss  |  Corporate  |  HEM
Kvalitet & Miljö  |  Applikationer  |  Dokumentation & Ritningar  |  Service
 
de
en
fr
it
es
sv
Kvalite och miljö

Företagspolicy

 

I SUMITOMO (SHI) CYCLO DRIVE GROUP koncernen, finns alltid ett åtagande med hänsyn till både kvalite och miljö i alla affärstransaktioner.  Kriteriet för vår prestation inom företaget mäts I hur nöjd lunden är med vår leverans av produkter, information och tjänster.

 

"Den primära affärsprincipen för Sumitomo Group är att ge fullt åtagande till kundens behov. I linje med en 400-årig tradition strävar Sumitomo Group alltid efter att leverera till sina kunder på utsatt tid. Produkter och tjänster måste alltid ligga I nivå, eller överstiga kundens förväntningar. Dessa insatser mäts aktivt av företaget genom ständiga kundundersökningar."

 

De strategiska målen för företaget är:

 

Uppfylla kraven för ISO 9001:2008 genom hela koncernen

  • Utveckla produkter och produktionsflöden.
  • Garantera kvaliteten på produkterna och tjänsterna samt
  • Att konstant förbättra dem i linje med marknadens behov.
  • Att hela tiden se över och förbättra effektiviteten i våra processer
  • Att säkerställa att alla våra medarbetare tar ansvar över kvalitén i sitt arbete.

 

Att uppfylla kraven för ISO 14001:2005.

  • Säkerställa att omfattning, typ och miljöpåverkan i vår verksamhet av produkter och tjänster inte är oproportionerliga
  • Att engagera oss i ständiga förbättringar och undvika miljöförstöring
  • Uppfylla nuvarande lagar och bestämmelser i hänsyn till miljön.
  • Specificera och bedöma miljö och enskilda mål i vårt arbete
  • Dokumentera, implementera och upprätthålla vår miljöstrategi

 

Slutligen skall alla anställda i Sumitomo (SHI) Cyclo koncernen helt och fullt arbeta efter vår policy och mål inom företaget.

 

Målsättningar mäts kontinuerligt, analyseras och revideras vid behov. Dom är föremål för utvärderingen av företaget och leder till kontinuerliga förbättringar inom företaget

 

Processen bidrar till ett ökat flöde i vårt integrerade managementsystem genom införande av kompetensutveckling och delaktighet.


Markt Indersdorf, 2009-03-04

 

Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH
Sales Office Nordic BRO

Dagsverkarvägen 14
19736 BRO, Sweden
Tel +46 40220031
Mobile +46 738 320033

Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH
Sales Office Nordic LULEÅ

Aurorum 2
97775 LULEÅ, Sweden
Tel +46 40220032
Mobile +46 703 518881 

UK

Italien

Frankrike

Spanien

Sverige